Your browser does not support JavaScript!
9月30日德州大學與臺北科技大學雙聯 EMBA 開學典禮活動花絮
9月30日德州大學與臺北科技大學雙聯 EMBA 開學典禮活動花絮

與會貴賓有:

UTA Dr. Himarios,Daniel 副院長
UTA Chin,Pui-Ying (Christina) 國際課程主任

EMBA台北科大學管理學院 院長 邱垂昱 博士 DR. Chiu,Chui-Yu
EMBA台北科大學 車振華教授 DR. Che,Zhen-Hua
EMBA台北科技大學 余政杰 副校長 DR. Yu,cheng-chieh


以及105級與106級所有學生
瀏覽數